Zelenského najnovšie interview pre The Associated Press naznačuje, že trochu vytriezvel

Ivan Hečko

Je úplne neobvyklé, že Zelensky konečne uznal že mnoho vecí nejde tak ako dúfal, špeciálne letná protiofenzíva, a očakávania nadchádzajúcej pomoci Západu z jeho strany.

Time Magazin citoval jedného zo Zelenského nemenovaných starších poradcov koncom októbra, ktorý obvinil Ukrajinského vodcu, že trpí mesiášskymi predstavami o víťazstve nad Ruskom, na čo nadviazalo    Politico otvorene vysmievajúc ho ako “Snílka č. 1 – Dreamer No. 1” na svete, lebo si stále myslí, že môže zvíťaziť. Zdá sa, že Zelensky teraz trochu vytriezvel, podľa jeho posledného interview pre Associated Press, (AP), v ktorom konečne pripustil, že veľa vecí nejde tak ako dúfal. 

Začal sťažovaním sa na Ukrajinskú zlyhavšiu protiofenzívu počas leta, ale potom si vlastne protirečil, keďže povedal, že sa nemôže príliš sťažovať.    AP ho citovala, že povedal toto: “Pozrite sa, my sa nevzdávame, som spokojný. Bojujeme proti druhej (najlepšej) armáde na svete, Som spokojný. Strácam ľudí, nie som spokojný. Nedostali sme všetky zbrane ktoré sme chceli, nemôžem byť spokojný, ale zároveň sa nemôžem príliš sťažovať.”

Keď interpretujeme čo teda Zelensky povedal, účelovo vysiela „zmiešané správy“ o tej protiofenzíve, keďže už nie je dlhšie možné vierohodne popierať jej zlyhanie, ale zároveň nechce ani zničiť morálku. Bol aj Ruskom ponížený, čo vidno aj z toho, že uznáva jeho status ako “druhá (najlepšia) armáda na svete” ako v protiklade k tomu takzvanému “druhá najsilnejšiat armáda na Ukrajine” ako sa tomu predtým Blinken posmieval. Tie astronomické straty jeho strany od Júna zjavne prerobili jeho vnímanie.

Ukrajinský vodca je tiež neľťastný z toho, že mu Západ odmietol dodať všetko čo požadoval, a teraz sa nenápadne snaží posunúť vinu za zlyhanie protiofenzívy  od tej svojej „odsúdenej na zlyhanie“ operácie nemiesto toho smerom k nim, aby sa akoby zbavil zodpovednosti. Ďalším znakom že Zelensky vytriezvieva bolo vidieť vtedy, keď nemohol prestať sa sťažovať o tej zlyhavšej protiofenzíve, hoci predtým povedal svojmu tlmočníkovi že sa nemá právo príliš sťažovať (that he can’t complain too much).

Jeho slovami, “My sme chceli rýchlejšie výsledky. Z toho pohľadu, nanešťastie, sme potrebné výsledky nedosiahli. A to je fakt.” AP potom dodala, že “Ukrajina nedostala všetky zbrane od spojencov, povedal, a limity vo veľkosti jeho vojenskej sily znemožnili rýchly postup, povedal.” Vrátiac sa k svojmu innuendu, že Západ zodpovedá za zlyhanú protiofenzívu jeho krajiny ikazuje, ako ho ten výsledok trápi, a dodáva, že sa dostal pod značný tlak. 

Dedukujúc z toho postrehu, už sa predtým ojjavilo, že Západ už začal tlačiť  Ukrajinu do obnovenia mierových rokovaní s Ruskom, čo bolo pravdepodobne výslodkom tej zlyhanej protioffenzívy. Navyše, Figúry Západnej opozície môžu teraz pádnejšie vytvoriť príbeh, že pokračovať v nekonečnom financovaní túto proxy vojnu je plytvanie konečných zásob  vojensko-finančných zdrojov, keďže tie bezprecedentné multibilion-dolárové výdavky  súvisiace s tou protiofenzívou zlyhali v dosiahnutí vôbec niečoho. 

Dá sa predpokladať, že Zelensky si je vedomý tohto zmeneného/pretvoreného vnímania voči tomu konfliktu, a to je pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo začal hádzať vinu na Západ za tú zlyhanú protiofenzívu. Už dostatočne vytriezvel (ale samozrejme nie úplne), aby mu došlo, že čas na jeho strane sa míňa, pretože vyššiespomenuté výsledky značne limitujú možnosti jeho strany do budúcnosti, ani nespomínajúc vplyv nadchádzajúcich volieb v USA, a aj prioritizácia zo strany Západu pomoci Izraelu v jeho najnovšej vojne s Hamasom.

Obidvoje bolo spomenuté v jeho interview, čo poskytlo dôveryhodnosť  hypotéze, že tieto prepojené problémy zaťažujú jeho myslenie a tiež ovplyvňujú ako aj on vníma všetko. Čo sa týka prvej záležitosti, povedal, že  “voľby sú vždy šok, a je to úplne pochopiteľné.” Čo sa týka druhej, povedal  AP že “Už teraz vnímame dôsledky toho, že medzinárodná komunita presunula pozornosť, kvôli tragédii na Strednom Východe. Len slepí to nerozoznajú.”

Zelensky potom dodal, že “Viete, pozornosť (attention) je rovná pomoci. Žiadna pozornosť bude znamenať žiadnu pomoc. My bojujeme za každý kúsok pozornosti. Bez pozornosti môže nastať slabosť v (tom U.S.) Kongrese.” Keďže všetko čo povedal je samozrejmé (self-evident)  objektívnym pozorovateľom, rovná sa to výpovednej (narrative revolúcii z jeho strany, keďže doteraz popierala, že voľby, alebo ten konflikt, by čokoľvek zmenili. Už len fakt, že Zelensky dnes otvorene hovorí o týchto problémoch, ukazuje, že naozaj vytriezvieva. 

Aj tak, ešte stále prejavuje mesiášske klamlivé predstavy , ako dokázal sám neschpnosťou zbaviť sa svojho zvyku zastrašovania ohľadne Tretej Svetovej Vojny zo zúfalstva pre viac Západnej pomoci. Smiešne predpovedal, že “V prípade Ukrajiny, ak tá húževnatosť dnes zlyhá pre nedostatok pomoci a chýbajúce zbrane a financovanie, bude to znamenať, že Rusko najpravdepodobnejšie napadne krajiny NATO. A potom budú  Americké deti bojovať”, čo vysvetľuje, prečo ho Politico vysmievalo ako  “Snílek No. 1” na svete.

Napriek všetkému, keď si spomenieme na jeho posledné interview pre AP,, je naozaj výnimočné, že Zelensky nakoniec uznal, že veľa vecí neprebieha smerom ako on dúfal, zvlášť letná protiofenzíva, a očakávania jeho strany o prichádzajúcej Západnej pomoci. Pomaly ale iste, začína vytriezvievať, ale nie dostatočne rýchle, pretože “NATO Proxy Vojna proti Rusku Cez Ukrajinu sa zdá byť Utlmená” a pravdepodobne sa spikli strčiť ho pod autobus, ak dosť rýchle ten konflikt nezmrazí.

https://korybko.substack.com/p/zelenskys-latest-interview-with-the

Tagged in :

Ivan Hečko

Pridaj komentár