Vraj sa vraciame  ku komunizmu

Ivan Hečko

Samozrejme, pri tejto téme musím začať tým odkiaľ to mám. Takže – zistil som to na Bratislavskom Kamzíku. A zistil som to jednoducho: Na Kamzíku funguje niekoľko navzájom konkurenčných „stravovacích zariadení“. V istom čase, ktorý nie je dôležitý, bolo prevádzkovateľom niektorých z existujúcich zariadení oznámené, že to musia zatvoriť, a celé to dostane „na starosť“ nemenovaný/utajený podnikateľ, ktorý sa zaviazal investovať.  

Takže momentálny stav: Je tam hotel, pri hoteli má bufet skupina z niekdajšej Hornej Stanice Lanovky. Od týchto som nepočul, že by sa to týkalo aj ich, takže možno len „druhej strany“.

Druhá strana, nad tzv. bobovou dráhou, ktorej sa to týka určite, pretože informácia je od nich, hovorí, že boli navštívení nejakým pánom, ktorý im  

tú novinu oznámil, a viac-menej prikázal, aby odstránili stavby (predbežne bez termínu, ale detaily neviem). Formulácia vraj bola aby to „zrovnali so zemou“. Chýba mi potvrdenie len od jedného, ktorý kedysi sprivatizoval tú Kolibu z EXPO Montreal, ale ten už zatvoril prevádzku, takže si to nemám ako u neho overiť. Ale toto veľmi dobre ilustruje ten neprimeraný megalománsky zámer súčasný, veď jeden z troch podnikateľov buď skrachoval, alebo zatvoril prevádzku a čaká. A niekto „nový“ chce všetkých vyhnať a sprivatizovať to sám??  

Takže, stav ku ktorému smerujeme: Oveľa častejšie navštevovaná strana Kamzíku sa celá dostane pod jedného podnikateľa, ktorý tam bude vládnuť. Konkurencia z „druhej strany“ bude pre mnohých návštevníkov vzdialená, ak nepoznajú Kamzík, ani nevedia že existuje. 

A „prestavba“ môže priniesť aj ďalšie negatíva: Oligarcha, ktorý je taký vplyvný v rámci Bratislavy, že si hore popísané dokázal na meste „vybaviť“, môže rovnako dosiahnuť napríklad rozšírenie parkovísk, a podobné zmeny, ktoré skoro vždy vedú k postupnej devastácii prostredia (a následne k úpadku lokality).

Takže, aby som to stručne zhrnul – plán ako bol stručne/slovne prezentovaný pre súčasných „malých“ podnikateľov, nepriamo od „veľkého“ podnikateľa, je s vysokou pravdepodobnosťou neprípustný z hľadiska ako princípov fungovania demokratického typu kapitalizmu, tak aj – pravdepodobne – nemám zatiaľ naštudované – zákonov SR všeobecných. Ale asi aj zákonov z oblasti životného prostredia vo vzťahu na lokalitu. Ale, ak je to pravda v tomto podaní, smrdí to korupciou, a to cez nejakú zvláštnu interpretáciu príslušných zákonov, ktorá by mala byť preskúmaná, a to podrobne, verejne, a odborníkmi. Ešte poznamenám, keď som už Sherlock, že teoreticky to môže byť aj jeden z tých troch existujúcich, prípadne aj niektorý „z druhej strany“. Ale píšem to preto, že celý postup je absurdný a smrdí.

Skúsim niektoré chýbajúce stránky prípadu postupne zistiť.

Tagged in :

Ivan Hečko

Pridaj komentár