Vraj sa vraciame  ku komunizmu – 2. časť

Ivan Hečko

Nadväzujem na rovnakú tému aj nadpis z minulosti. Takže – opakujem úvod z tej minulosti. Zistil som to na Bratislavskom Kamzíku. A zistil som to jednoducho: Na Kamzíku funguje niekoľko navzájom konkurenčných „stravovacích zariadení“. V istom čase, ktorý nie je dôležitý, bolo prevádzkovateľom niektorých z existujúcich zariadení oznámené, že to musia zatvoriť, a celé to dostane „na starosť“ nemenovaný/utajený podnikateľ, ktorý „sa zaviazal investovať“.  

Takže zopakujem aj momentálny stav: Je tam hotel, pri hoteli má bufet skupina z niekdajšej Hornej Stanice Lanovky. Od týchto som nepočul, že by sa návštevy  týkali aj ich, takže možno len „druhej strany“.

To stačí ako úvod. Tému opakujem preto, že sa tam včera alebo predvčerom opäť pohyboval nejaký pán, ktorý sa tváril, že tie bufety, ktoré sú stále normálne prevádzkované tam už nemali byť, že mal mať „pripravený priestor“. Majitelia súčasných prevádzok neboli, pokiaľ viem, žiadnym oficiálnym spôsobom informovaní. Možno im to zbúrajú v noci, doterajší „priebeh akcie“ štýlove k tomu smeruje.

K celej „akcii“ by som sa ale chcel vyjadriť z pohľadu občana, ktorý žije v Bratislave, a má predstavu o spôsobe fungovania vecí. Vyzerá to totiž, že moja predstava je úplne scestná – naivná. V tomto smere mesto Bratislava má len Hlavného Architekta, Integrovaný operačný regionálny program, a Oddelenie vzťahov s verejnosťou. Tak to by som asi mal navštíviť. Na základe častých stykov s majiteľmi existujúcej „vybavenosti pre návštevníkov“, ktorá podľa aj nedeľňajších návštev je dostatočná,   

momentálne nič nemôže byť dôvodom pre nejakú radikálnu „revolúciu“ podnikateľského prostredia na Kamzíku. A to ma samozrejme vedie k hľadaniu „iného dôvodu“.

Iný dôvod sa dá uhádnuť ľahko – prezradili ho totiž nejakí „vyslanci“ – údajne pána primátora -, ktorí dostali za úlohu vyhnať terajších podnikateľov formou zastrašovania. Tí oznámili, že už je rozhodnuté, všetko čo tam oni majú sa zbúra a postaví sa niečo priamo revolučné pre všetkých potenciálnych zákazníkov. Nejaký pán čo tam nedávno pobehoval sa čudoval že tam ešte všetko stojí.

Ja by som ale pripomenul iné črty toho čo tam prebieha:

  • Má to ovládnuť jeden „vyvolený“ podnikateľ, ktorý tam bude bez konkurencie, takže návštevníkov/ceny bude mať v hrsti.
  • Cielené vytváranie takéhoto stavu – umýselné budovanie monopolného postavenia – je asi protizákonné.
  • Cielený postup je už v súčasnosti dostatočne preukázaný, vďaka „vyháňačom“,  ktorí pravidelne navštevujú súčasných podnikateľov.

No a na záver treba samozrejme zistiť, kto je „majiteľom“ celej akcie. Podľa vyhlásení najatého „vyháňača súčaných podnikateľov“ je ním konkrétny podnikateľ, ale oháňa sa aj pánom starostom Bratislavy, to samozrejme nedokáže potvrdiť. Totiž ak by to tak bolo, pán starosta by musel mať zvláštne predstavy o (správnom) fungovaní kapitalistického ekonomického systému, a to určite neplatí. Predsa podľa všetkého to je čo tu chceme mať. A nejaké reči o tom, že konkurenčný stav potom zaručia, ďalší bufet si otvorí jeho bratranec alebo kamoš, by nemali zmysel.

A teda na záver – ak sa pozrieme na celú vec úplne znova – čo bráni ďalšiemu záujemcovi otvoriť si ďalší bufet a zapojiť sa do ekonomickej súťaže? Predsa ak to podmieňuje najprv likvidáciou akejkoľvek konkurencie, tak je to v rozpore so zákonom, pretože my tu máme podľa zákonov kapitalizmus, a niečo také bez konkurencie neexistuje, to by kapitalizmus nebol. Odporúčam uvedomiť si toto hľadisko iniciátorom akcie, pretože sa púšťajú do boja proti kapitalizmu, čo je v podstate protizákonné, čiste teoreticky stíhateľné. 

Tagged in :

Ivan Hečko

Pridaj komentár