List doktorom ktorí tlačili vakcíny

Ivan Hečko

Môj úvodný komentár: Nevnášam žiadne zmeny, len prekladám; U nás boli následky vakcinácie neporovnateľné s tými v Austrálii alebo USA – na šťastie. Ale článok dobre popisuje ako sa menia názory, čosi sem-tam (ale príliš často!) ako „kam vietor tam plášť“ v praxi? – ale zrejme nie na strane autorky:

Do pozornosti pánom: David M. Morens, Jeffery K. Taubenberger, Anthony S. Fauci – zrejme všetci cudzinci. David Morens, Jeffery Taubenberger a Anthony Fauci, vy všetci pripúšťate, že chrípka (influenza) a SARS-CoV-2 vakcinačné produkty sú blbosť (rubbish)  vo vašom článku Prehodnotenie ďalšej generácie vakcín – Rethinking next-generation vaccines pre coronavírusy, chrípkové vírusy, a iné respiračné vírusy. Publikovasné v: Cell Host & Microbe 31, 11. Január 2023. Miestami uvádzam aj anglický originálvyjadrení autorky.

Hovoríte tam:

“K roku 2022 (As of 2022), po viac ako 60 rokoch skúseností s vakcínami proti chrípke (influenza vaccines) bol zistený minimálny pokrok v účinnosti prevencie zo strany tých vakcín proti chrípke. (Ako bolo zdôraznené už pred dekádami, a je to stále pravdivé, miera účinnosti naších najlepšie hodnotených vakcín proti chrípke by bola nedostatočná na udelenie licencie (licensure) pre väčšinu iných vakcínou preventabilných chorôb.)”

(Really?!?!?! So what is this, just out and out fraud?) To vážne? Tak čo je teda toto, proste úplne jasný podvod? 

A teraz, ako nás prepadol COVID vírus, bola na nás bola nasadená pokútna vakcinačná akcia produktom, ktorý pripúšťate, že (now we’ve been inflicted with the SARS-CoV-2 vaccine racket, products you admit) –

“vyvoláva neúplnu a krátko trvajúcu ochranu proti meniacim sa variantom vírusu ktoré unikajú z imunity populácie (evolving virus variants that escape population immunity)”…ale tiež hovoríte, že “rýchly vývoj a nasadenie vakcín proti SARS-CoV-2 zachránilo nespočetné životy a pomohlo dosiahnuť čiastočné ovládnutie pandémie”.

Na základe akej evidencie (dôkazov) dávate toto vymyslené vyhlásenie – fanciful claim – o účinnosti?!

Ako vám mohla takáto volovina prechádzať tak dlho? How have you gotten away with this utter bullshit for so long?

Pretože tá vedecká a medecínska ustanovizeň – establishment – je v moci tej lukratívnej Viery vo Vakcináciu – Church of Vaccination -, a nie je schopná vykričať to hrubé a masové zneužitie celých populácií ľudí chybnými a nie nevyhnutnými produktmi!

Koľko miliárd ľudí, včítane detí, bolo oklamaných k tomu, že sa dali naviesť na tieto nie nevyhnutné, a viac ako bezcenné/neúčinné medické zákroky (medical interventions?

Koľko miliárd dolárov (billions of dollars) bolo rozhádzaných na ten podvod – scam – chrípky a SARS-CoV-2 vakcín (môj dodatok: a v koho vačku skončili? – nemali by tie peniaze ísť na náhradu poškodeným/zabitým vakcínou)?

A tieto vôbec nie nevyhnutné a absolútne znytočné  (worse than useless – v angl. menej ako bezcenné) produkty boli v mnohých prípadoch nariadené ako povinné –  t.j. povinné lekárske zákroky – mandated medical interventions – čím úplne zlikvidovali ten spôsob/prípad právnej a etickej povinnosti pre dobrovoľný informovaný súhlas. A aj lekárska ‘profesia’ sa pripojila k tejto fraške. 

To nasadenie (imposition) týchto medecínskych intervencií, a výsledné medecínske, ekonomické a sociálno/spoločenské škody, predstavujú najväčší zločin v dejinách, a nastal čas, aby tí páchatelia boli obvinení.

Sincerely – s pozdravom – 

Elizabeth Hart,   nezávislá výskumníčka ktorá skúma produkty typu vakcín a konflikty záujmov v oblasti vakcinačnej politiky, vaccinationispolitical.net  

Moja poznámka – aby som to priblížil k nášmu prostrediu: U nás sa to – pokiaľ viem –  pretláčalo cez zamestnávateľov, resp. bránením vstupu na pracovisko pre nevakcinovaných; oprávnenosť postupu žiadam prešetriť, pre budúcnosť. Naša štatistika úmrtí na vakcínu je výrazne odlišná, máme ich oveľa menej ako v mnohých iných štátoch (oficiálne číslo je tuším stále 7), predpokladám, že boli – s rozumom – nasadené iné „vakcíny“. Ale otázka – na šťastie vlastne rétorická, a možno „pre budúcnosť“ – aj tak znie: Sú/boli všetci tí čo to pretláčali pripravení znášať prípadnú zodpovednosť? V niekoľkých štátoch totiž zomrelo viac ľudí na vakcínu ako na COVID, a tam určite ešte budú dozvuky, keďže  tým vzniká otázka aký bol skutočný účel tých vakcín.

A – aj keď to u nás dopadlo ináč, odpovede na uvedené otázky budú zaujímať aj mňa. A nemožno sa čudovať: predsa vieme, v prvom rade, že ten vírus bol  umelý, vyrobený v labáku US Army v Kanade! A hneď jedna možná otázka: preplatí nám vláda USA vzniknuté náklady a škody? A ak nie, obrátime sa na súd? 

Elizabeth Hart, preklad Ivan Hečko

Tagged in :

Ivan Hečko

Pridaj komentár