Bola pandémia COVID úmyselná?

Ivan Hečko

Správa napísaná dôvernému priateľovi ktorý vedie kampaň, a bojuje s akceptovaním skutočnosti, že to čo sa deje je úmyselné. Je skutočne potrebný veľký krok aby sa človek posunul od oprávnenej kritiky  predpokladanej neschopnosti  politikov a priemyselníkov spojiť si fakty takým spôsobom, že sa už dá vlastne ukázať výlučne na úmyselnosť. Pozrite sa , čo si budete myslieť.

*

Milý X,

Zisťujem, že pokúšanie sa poskladať všetky informácie dokopy takým spôsobom, aby to celé bolo snáď priaznivé/bezpečné alebo aspoň nie úplne škodlivé (malevolent) je nemožné.

To je preto že, ako si ma bezpochyby už počul povedať, ja verím, že to je škodlivé!

Tiež som zo začiatku s tým bojoval, argmentujúc “predsa toto určite museli vedieť!?” Atď.

Akonáhle som pripustil možnosť, že všetky tie zlé veci boli zámerné, zisťujem, že všetko ostatné zapadlo do seba. Zrejme však toto ako také nedokazuje, že to bolo zámerné (intentional).

Niektoré začiatočné indície (clues) úmyselnosti sú tie koordinované reakcie spústy vlád na údajnú pandémiu: lockdowny, masky, masové testovanie zdravých, nesprávne aplikovanie (the misapplication) na PCR-založených metód na masové testovanie (bulk testing) klinických vzoriek, selektívne zatváranie pracovísk a škôl, hraničné obmedzenia, atď. 

Ani v jednej krajine nebolo nič z toho súčasťou základu/jadra plánu pripravenosti na pandémiu. 

Dokonca aj vedecké vyhodnotenie tých núdzových opatrení zo strany  WHO uzavrelo vec s tým, že ani jedno z nich nefungovalo & jediné zmeny ktoré stáli za halier (worth a dime) boli žiadanie tých ktorí mali príznaky aby zostali doma kým sa zotavia & aby zvýšili frekvenciu umývania si rúk (pretože spôsob prenášania na začiatku určite nebol známy).

V tom čase som argumentoval, že jediný spôsob ako by krajiny mohli nasadiť tieto neúčinné a pritom poškodzujúce a drahé opatrenia, by bola nadnárodná koordinácia (skratka pre opatrenia použitá je NPI – Ne-farmaceutické opatrenia).

Či by to bolo od WHO, WEF, atď., neviem. Ale v každom prípade  nelegitímne.

My už teraz vieme, že oni vedeli, že nasadenie tých obmedzení nikoho nezachráni, ale pritom negatíve následky budú devastujúce, dokonca smrteľné pre niektorých, ktorí potom nebudú mať dostupnú lekársku starostlivosť ktorú nutne potrebovali. Navyše, nasadenie povinnej dovolenky mohlo výrazne poškodiť tých, ktorí už nemali žiadnu rezervu.

Tu vypúšťam poznámku o amerikanizme.

A potom nastalo nasadenie radikálne zmenených medických protokolov (radically altered medical protocols) pre kontrolu.

Keďže som bol dlhodobo „vystavený“ veciam respiratórnym – t.j. dýchacím, Okamžite som zistil že oni chytili paniku, keď začali zháňať  30,000 mechanických ventilátorov, a že začalo niečo skutočne démonické. Nie je nikdy vhodné (appropriate – náležité) u pacienta s dýchacími cestami priechodnými, & stenu hrudníka celistvú, ich intubovať a ventilovať. Mechanická ventilácia je určite vynikajúca, život zachraňujúca vec, ale je spojená s vážnymi rizikami pre krehkých pacientov, vo forme tzv. ventilátorom získaný zápal pľúc, t.j. poškodenie pľúc následkom použitia tlaku na nafúknutie pľúc a ďalšie. Vhodné ošetrenie by bolo kyslíková maska, osamote, malá dávka benzo (nejaký liek), pohár čaju, keks, a starostlivá ruka na ramene. 

V USA tiež mnohí, keď už boli v tomto krehkom stave, dostali remdesivir & nedostali totálnu, intravenóznu výživu. Vo väčšine prípadov to bola len otázka času kedy zomrú. 

V domovoch starostlivosti sa vyskytovalo nasadenie bez rozmyslu neprimerane vysokých dávok liekov midazolam a morphine. Nie len vysoké dávky, ale aj opakovane dávané tým ich starším pacientom.  Bolo im to odporúčané najvyššími medickými autoritami v krajine a teda máloktorí nad tým rozmýšľali. 

Tu vynechávam vysoko odbornú časť – PhD autora je zhodou okolností z tejto oblasti, t.j. účinok opiátov na respiratórne funkcie. Záver k domovom starostlivosti je: 

To nie je a nemôže byť v domove starostlivosti. Oni tiež boli povraždení vo veľkých počtoch.

Nakoniec, v komunitách rodinní doktori boli varovaní nepredpisovať antibiotiká v prípadoch covidu “pretože  antibiotiká nie sú účinné proti vírových ochoreniam”. Je dobre známe, že to čo sa obvykle nazýva druhotná bakteriálna infekcia je vo všeobecnosti tým, čo v takejto situácii nakoniec vedie k úmrtiu.  Avšak, záznamy ukazujú, že predpisy antibiotík pri podozreniach na bakteriálnu  infekciu pľúc klesli o 50% a veľké počty ľudí zomreli smťou ktorej sa dalo vyhnúť (a tiež dosť hrozné úmrtia).

Nie je dobre možné posudzovať všetky tieto dôkazy bez uzáveru, že tu fungoval akýsi dodatočný nápad zlomyseľnosti (malice aforethought was at work here). To je doslova diabolské, čo spáchali.

Ako sa to podarilo s takým malým odporom ma doteraz mätie. Skutočne mi je známe, že už od neskorých rokov 1990tych celkom až po neskoré-2019, existovala postupnosť „stolných“ – tabletop – simulácií scenárov globálnych pandémií & bioterorizmu, čo umožnilo páchateľom vybrúsiť ich schopnosti v nasadzovaní reakcií a riadiacich opatrení. Verím, že niektoré z nich boli transformované pri nasadení, a dali núdzovému teamu pri tom nasadení možnosť sformulovať a preveriť si tie, ktoré väčšina považovala za vhodné, za predpokladaných podmienok, hoci celé toto je špekulácia.

A potom prichádzame k “vakcínam”. Vzhľadom na moju kariéru v oblasti  pharma a biotech, vedel som, že je nemožné vytvoriť vakcínu v čase pod  5-6 rokov, ak mala byť demonštrovaná klinická bezpečnosť a dokonalá výroba/technológia aby poskytla tú obvyklú vysokú kvalitu produkcie, ktorá je nevyhnutná na vyrobenie prísne definovaného finálneho produktu lieku (drug). Ak sa nepodarí to druhé, je nezmyselné robiť to prvé, pretože v opačnom prípade to čo by sa nakoniec vpichovalo, by nebolo tým, čo bolo použité pri klinických testoch. 

Inými slovami, ak existuje potreba novej vakcíny, nikdy by ste ani nerozmýšľali nad takým programom, pretože žiadna pandémia v dejinách netrvala ani zlomok minimálneho času potrebného na vytvorenie bezpečnej a účinnej novej vakcíny. Moja vsuvka: Autor tu pominul detail, že vírus bol naplánovaný a umele vyrobený, vypustený, a „vakcína“ bola predstieraním „starostlivosti vládcov o ľudí“, pričom, logicky, zrejme skôr „na ten vírus nadväzovala“, vieme že v niektorých štátoch zabila viac ľudí ako vírus. Pokračovanie autora:

Napriek tomu sa do toho pustili. Toto má tiež zlomyselný príznak, aj keď pominieme tie mimoriadne klamstvá, cenzúru & očierňovanie dissenterov.

Vzhľadom na to, že počas celej kariéry som používal princípy “rational drug design – racionálny návrh liekov” pri navrhovaní a testovaní  molekúl, bol som schopný sa vžiť (put myself in the shoes of) návrhárov tých injekcií.

Existuje niekoľko úplne zrejmých – completely obvious – bezpečnostných požiadaviek, zabudovávaných do týchto produktov.

Jedným z nich je axiomatická indukcia – vyvolanie – “autoimúnnych” odoziev (responses), bez ohľadu na to, aký antigén bol zvolený.

Nasledujúci krok bola voľba toho antigénu, kedy nikto by nezvolil tzv.  spike protein, pretože bol vysoko pravdepodobne priamo toxický, je predmetom najrýchlejšej mutácie (takže vakcína by stratila účinnosť) & tiež je najmenej odlišný od ľudských proteínov (a teda mohol vyvolať „útoky nezúčastneného (bystander attacks)“ na dokonca trochu podobné vlastné proteíny).

A predsa všetci hlavní hráči si zvolili tento antigén. Aká náhoda! Bol by som zavolal týchch vyššie postavených v ostatných firmách, aby sme to len nerobili. A to preto, že bolo by bývalo vysoko nežiadúce mať to isté riziko vo všetkých programoch.

Pri formulácii, tie na mRNA-založené produkty aj zvolili LNP na zabalenie tej správy (LNP sú lipidové nanočiastočky; zložky tej vakcíny vstupovali do organizmu ako mRNA „správa“). A pritom existovala vedomosť v rámci odvetvia – industry knowledge – že tie nielen cestujú po celom organizme, včítane mozgu, ale že sa navyše akumulujú vo vajíčkach. 

A napriek tomu, resp. s touto znalosťou, firmy aj regulátori sa do toho pustili, a potom ďalší pridali do tohto rizika tým, že odporúčali tieto injekcie tehotným ženám a deťom. 

Napriek tomu som bol pomalý v skladaní si týchto kúskov dôkazov o starostlivo premyslených poškodeniach (carefully thought out harms). Ale nakoniec som sa k tomu dostal a rozprával som odvtedy o tom vyjadreniami, ktoré mnohí považujú za extrémne. 

Obávam sa, že sa nemožno skrývať pred tou realitou, že toto je „globálny štátny prevrat a zámerná masová vražda“. Pre istotu poslednú vetu v origináli: I’m afraid there’s no hiding from the reality that this is a global coup d’etat and intentional mass murder.

Tagged in :

Ivan Hečko

Pridaj komentár