Austrália, vec COVID: List od senátora menom Antic

Ivan Hečko

Mnohokrát som hovoril o potrebe Austrálie vystúpiť z WHO a hlasovať proti WHO – ich návrhom zmien (its amendments) v Medzinárodných Pravidlách Zdravia – International Health Regulations – a navrhovanej  ‘pandemickej dohode – pandemic treaty’.
WHO sa usiluje finalizovať International Treaty on Pandemic Prevention, Preparedness and Response k termínu Máj 2024 – preklad názvu Dohody: Medzinárodná Dohoda o Prevencii, Pripravenosti, a Reakcii na Pandémie.
Ak bude ratifikovaná, tak dohoda a jej dodatky vydláždia cestu k situácii, že globálni byrokrati v oblasti zdravia, nikým nezvolení, budú mať väčšiu kontrolu nad politikou v oblasti verejného zdravia, a budú vedieť zabezpečiť menej kontroly nad farmaceutickými firmami.
Počas COVIDu, tá WHO podporovala tie lockdowny a mandáty na vakcináciu, ktoré sa ukázali byť katastrofickými, a napriek tomu nikdy  neprebrala zodpovednosť za následky spôsobené touto politikou. (Moja vsuvka pred pokračovaním: WHO pritom predsa nie je neživá vec, tam sedia nejakí platení ľudia delegovaní z nejakých krajín, a sú známi, treba konať.)
Zlyhali v dôkladnom preskúmaní aktivity Čínskej vlády začiatkom roku 2000 (neviem o čo ide presne, ale mali epidémiu), boli nekritickí voči Big Pharma, a zveličovali smrteľnosť vírusu, a aj tak táto Labouristická vláda chce WHO ponechať viac autority nad našími rozhodovacími procesmi v oblasti verejného zdravia.
Estónsko, Nový  Zéland, Slovinsko, a Slovensko – títo všetci počúvali svojich ľudí a upozornili (notified) Svetové Zdravotnícke Združenie  (Assembly), že odmietajú tú pandemickú dohodu (the pandemic treaty) a tie dodatky – amendments – do Medzinárodných Zdravotných Pravidiel – International Health Regulations.
Nový predsena vlády Slovenska nedávno oznámil, že on podporí nezávislosť svojho národa ak príde k vykonávaniu rozhodnutí vo veci verejného zdravia, keď povedal:
“[Slovensko] nebude podporovať posilnenie právomocí (powers) Svetovej Zdravotníckej Organizácie – WHO – na úkor suverénnych štátovv riadení boja proti pandémiám. Povedal by som, že taký nezmysel mohli vynájsť len nenásytné farmaceutické firmy…”

Vodcovia týchto krajín sa stavajú na odpor tomu WHO d’etat (coup d’etat znamená štátny prevrat, zvrhnutie jeho moci, t.j. puč). Prečo nie aj Austrália?
Moja kancelária bola zaplavená telefonátmi a emailami do ľudí, ktorí nechcú aby ich vláda podpísala za nich a ich deti nejakú budúcnosť ovládanú  vrtochmi (whims) nikým nezvolených globálnych zdravotných  byrokratov (t.j. úradníkov), a ja týmto vyzývam Labouristickú vládu aby ich počúvala.
Tie škody napáchané tými obmedzeniami počas pandémie sa práve zametajú pod koberec, ale ľudia nezabudnú túto skúsenosť, a určite nechcú, aby WHO vykonávala takéto rozhodnutie za nich.
Ako som povedala v Senate Chamber tento týždeň (viď na konci),  Austrália by mala odmietnuť tú pandemickú dohodu, odmietnuť aj tie zmeny/úpravy – amendments- v Medzinárodných pravidlách Zdravia – International Health Regulations – a okamžite vystúpiť z WHO.
S pozdravom, …

Môj dodatok: My udávame len štyri úmrtia na vakcínu, a ako uvádza aj autorka, naša vláda sa chovala suverénnejšie ako väčšina. Treba v tom pokračovať. Ale napriek tomu: ľudia ktorí pracujú vo WHO snáď nesú nejakú zodpovednosť. Po ich „poslušnosti voči Big Pharma“, ktorá by sa mala preskúmať vzhľadom na možnosť korupcie, by snáď mali byť vymenení, ale možno aj vyšetrovaní.

Už bolo v niektorých prekladoch blogov z tohto zdroja upozornenie na ten postoj: Vzhľadom na udalosti posledných rokov sa musíme chovať nezávisle of WHO, keďže táto inštitúcia sa zdá byť korumpovaná Pharma mafiou. Máme dostatočne kvalifikovaných vlastných lekárov a celý aparát.

Zdroj Gumshoe News, Austrália; Publikované vydavateľkou Dee 

Tagged in :

Ivan Hečko

Pridaj komentár